Nyheter

Oktober 2019

Svenska WTM centrets första officiella träff! Ulrik, Eva, Sandra och Olof möttes över en mycket trevlig middag för att dela sina erfarenheter av att leva med denna otroliga förståelse av det mänskliga tillståndet och glädjen i att ha hittat förståelse av sina liv.

Ulrik, Eva, Sandra och Olof på en restaurang

Augusti 2019

Spännande möte med grundare och medlemmar i andra globala WTM-Center, där många ämnen, inklusive det polariserade politiska tillståndet diskuterades, och hur detta kan komma till ett slut och en ny transformerad värld börjar med den klargörande insikt denna världsräddande förståelse nu tillåter oss.

Skärmdump av personer som deltar i en WTM Globala Centers videokonferensdiskussion

Juli 2019

WTM Sweden-grundare Olof besöker medlemmar i det Österrikiska Centret för andra gången! Det var en underbar vecka av gemenskap baserat på vår gemensamma uppskattning av Jeremy Griffiths förståelse av det mänskliga tillståndet.

  • WTM Sveriges grundare Olof äter middag med medlemmar i WTM Center Österrike
  • Olof i regnet med WTM Österrikes medlemmar Stefan, Sophie, Gerald och Gerry