Om WTM Sverige

Det Svenska WTM-Centret är dedikerat till att tillhandahålla ett forum och gemenskap i Sverige för de människor som vill stödja och lära sig om det kritiskt viktiga arbetet i The World Transformation Movement och dess stöd till den Australiensiske biologen Jeremy Griffith’s genombrytande och kritiskt viktiga förståelse av det mänskliga tillståndet.

De mest framstående medlemmarna i WTM Sveriges center är Olof Osterman och Ulrik & Sandra Jonasson Helms; de är mest kunniga i dessa omvandlande förståelser av det mänskliga tillståndet i deras center, och därför de bäst lämpade för att hjälpa människor i deras region att utveckla sitt intresse för Jeremy Griffiths arbete.

  • Olof Österman, grundare av det Svenska WTM-Centret, är en redovisningsekonom/ finansiell controller. Han avslutar för närvarande en civilekonomexamen från Umeå universitet.

    Läs transkriptet

  • Ulrik Helms är gymägare och personlig tränare. Sandra Jonasson Helms är naprapat med en bakgrund som sjuksköterska.

    Läs transkriptet

Det Mänskliga Tillståndet

FÖR DE FLESTA AV OSS är våra främsta personliga bekymmer hur man kan bli lycklig, vara nöjd med sig själv, och etablera en känsla av egenvärde eller självkänsla. Vårt bredare bekymmer är hur man stoppar mänskligt lidande och konflikt och hur man ändar all förödelse i vår värld.

Under lång tid har vi inte kunnat göra mycket mer än att hantera dessa problem ytligt, men vi har nu nått en punkt där ihoplappande lösningar för oss själva och vår jord inte längre är tillräckliga. Sanningen är att vi snabbt närmar oss ett tillstånd av fullständig utmattning, både inom oss själva och av vår planet. Vi behöver en djupgående lösning, DEN djupgående lösningen, om det finns en, och det finns det.

För att hitta den djupgående lösningen måste vi gå tillbaka till de grundläggande frågorna som de flesta av oss sedan länge har gett upp att kämpa med. Därifrån måste vi noggrant reda ut vad som har orsakat mänsklig upprördhet från början. Detta kommer att ta oss tillbaka genom tidens dimma till våra tidigaste förfäder. Det är en tankeresa som kräver lite tålamod, då det finns många paradoxer att förstå längs med vägen.

Tiden har kommit och det är nu brådskande att förflytta vår uppmärksamhet från det fysiska till det psykologiska och ta oss an kärnproblemet, den största av alla paradoxer, den mänskliga naturens gåta.

I den följande exceptionella videon förklarar den Australiensiske biologen Jeremy Griffith sin viktiga "instinkt vs intellekt" -avhandling som låser upp det mänskliga tillståndets paradox; om de universellt accepterade idealen är att vara kooperativa, kärleksfulla och osjälviska de har accepterats av de stora civilisationerna som grund för deras författningar och lagar och av grundarna till alla de stora religionerna, som grund för deras läror varför är vi tävlingsinriktade, aggressiva och själviska? Vad är orsaken till vår splittrade natur?

Den genombrytande biologiska förklaringen som presenteras är konfronterande det kan inte undvikas men den är också befriande.

Och det är syftet med the World Transformation Movement — att hjälpa till att sprida ordet om den här banbrytande lösningen av det mänskliga tillståndet. Att visa att detta svar dignifierar människor på det mest anmärkningsvärda sätt. Det lyfter skuldbördan från mänskligheten. Det befriar oss och återställer vår kärlek till oss själva, vårt slag och hela skapelsen. Det låter oss läka de sår vi har påfört jorden, på varandra och på oss själva. Det ger oss nyckeln till frihet från vårt upprörda tillstånd. Det ger oss förståelse för oss själva.

Böckerna

Jag rekommenderar starkt att du läser mer om det mänskliga tillståndet i kapitlet i FRIHET med titeln "Vad exakt är det mänskliga tillståndet?"Och titta på så många videor om det mänskliga tillståndet som du kan — det finns ett stort bibliotek med fascinerande och gratis videor här.

Du kan också gratis ladda ner Jeremy Griffiths böcker FRIHET: Slutet På Det Mänskliga Tillståndet (FREEDOM: The End Of The Human Condition) och dess förkortade version, Transformera Ditt Liv Och Rädda Världen (Transform Your Life And Save The World).

Böckerna och andra publikationer som Jeremy Griffith har skrivit om sin banbrytande biologiska förklaring av det mänskliga tillståndet publiceras av WTM Publishing & Communications.

WTM Social Media

Gå med i vår Facebook-grupp
Schrijf in op ons YouTube kanaal

Prenumerera på vår YouTube-kanal och få två eller fler videor varje vecka. Dessa videor kommer att innehålla fängslande, bit-stora delar av förklaringen av människans tillstånd, och även beskrivningar och exempel på den transformation som nu är möjlig för alla våra liv.

Schrijf in op ons YouTube kanaal

Senaste Nytt

Juli 2022

'A flood of answers to ALL the fundamental questions we humans have been asking since time immemorial about ourselves and our world has now arrived!'

THE Interview That Solves The Human Condition And Saves The World!, häftet som består av en diskussion mellan Jeremy Griffith och intervjuaren Craig Conway, är en utmärkt introduktion till förklaringen av det mänskliga tillståndet, som du kan ladda ner gratis här. I det sista kapitlet frågar Craig Jeremy: “Hur sker egentligen den psykologiska rehabilitering av mänskligheten som ankomsten av förståelse för det mänskliga tillståndet äntligen möjliggör?”. Nedan följer ett utdrag av den första delen av svaret, som illustrerar vad det specifikt är vi befrias från och som vi har behövt befrias från som människor:

“Tja, vad denna verkliga - och faktiskt mycket uppenbara - instinkt vs intellekt -förklaring av det mänskliga tillståndet i grunden gör är att lyfta "skuldbördan" från mänskligheten. Den slår fast att vi människor är goda och inte onda trots allt. Medan vi alla oundvikligen är olika arga, egocentriska och alienerade från våra olika möten med mänsklighetens heroiska kamp för att finna kunskap, ytterst självkännedom, förståelse för vårt korrumperade tillstånd, kan vi nu veta att varje människa är i grunden god. Och denna förmåga att förstå och veta att det fanns en bra anledning till varför mänskligheten blev psykiskt upprörd, är den huvudsakliga lättande förståelsen vi har varit på jakt efter ända sedan vi blev medvetna för cirka 2 miljoner år sedan och vårt korrumperade tillstånd uppstod.

Det är den viktigaste lättnaden för vårt sinne – att äntligen kunna förstå att vi är bra och inte dåliga är det som ger oss den största psykologiska lättnaden av alla. Psykoanalytikern Carl Jung sa, ‘helhet för människor beror av förmågan att äga vår egen skugga’, och eftersom vi nu kan ‘äga’ ‘skuggan’ av vår arts 2 miljoner års korrumperade tillstånd är mänskligheten äntligen i stånd att bli ‘hel’. Ordet ‘psykos’ betyder bokstavligen ‘själssjukdom’ och ‘psykiatri’ betyder bokstavligen ‘själsläkning’ (härledda som de är från psyke som betyder ‘själ’, osis som betyder ‘onormalt tillstånd eller tillstånd’ och iatreia som betyder ‘helande’ — e paragrafer 63 &72 i FRIHET), men vi har aldrig kunnat ‘läka vår själ’, förklara för vårt ursprungliga instinktiva jag eller själ att vi, vårt fullt medvetna tänkande jag, är god och inte ond och därigenom försona och hela vårt splittrade jag — men nu äntligen kan vi det”

Jeremys svar illustrerar hur vi har lidit av att tro att vi är onda och hur mänsklighetens befrielse kommer från att äntligen kunna få det verkliga svaret på frågan om vår godhet eller brist på den. Det är frågan som har behövt konfronteras och lösas vilket otroligt nog den nu har. Det är förståelsen av vårt verkliga underliggande tillstånd som vi har varit tvungna att hålla oss åtskilda från tills det fullständiga och förlösande svaret på det levererades, då alla säkert kan gå tillbaka till frågan och se den äntligen lösas på det mest otroligt underbara sätt! Så det var bara en liten uppmuntran att läsa den här boken för att förstå det mänskliga tillståndet och ta del av upplösningen av vårt konflikterande underliggande tillstånd, vilket jag hoppas att du gör!

Januari 2022

Freedom Essän 22 med titeln "Fossila upptäckter bevisar vårt kärleksvårdade ursprung" redogör för de senaste fossila upptäckterna av våra apförfäder, särskilt Ardipithecus ramidus, och hur de bevisar människor kärleksvårdade ursprung och kooperativa härstamning, vilket är resultatet av en process som Jeremy kallar "kärleks-indoktrinering".

Med hjälp av fossilernas fynd utvecklar Jeremy kring och förklarar tre viktiga krav för att den vårdande kärleks-indoktrineringsprocessen ska inträffa, och bekräftar på så vis hans uppfattning att denna process är det som gjorde oss till människor! Och jag tänkte bara att för att hjälpa alla som läste denna essä med deras förståelse, så skulle jag peka ut dessa tre krav.

De tre kraven är:

1. Bipedalism – ‘eftersom det var nödvändigt att ha armar fria till att hålla ett beroende spädbarn för att ordentligt kärleks-indoktrinera det, måste bipedalism ha utvecklats tidigt i denna kärleks-vårdande process’.

2. Förekomsten av ideala förhållanden för vårdande – "nämligen en miljö som ger oavbruten tillgång till mat, tak över huvudet och territorium"

3. Närvaron och inflytandet av moderliga mödrar - Forskare kan härleda en anmärkningsvärd mängd information om våra förfäders sociala beteende från deras fossiler, och som ett resultat av detta bevis börjar de nu erkänna att de uppvisade låga nivåer av aggression mot varandra och att honor inte bara inte dominerades av män, men de dikterade faktiskt parningsvalet genom att välja att reproducera med icke-aggressiva, kooperativa hanar - kännetecken du kan förvänta dig av ett samhälle som är mycket fokuserat på moderns vård av sina spädbarn.

Essän har också gott om informativa bilder. Den jag har inkluderat är av den miljö som Ardipithecus ramidus föredrog, och om man tittar på den noga får man en känsla av att det var särskilt idylliskt för kärleks-indoktrinering att utvecklas

Konstnärens intryck av Ardipithecus i sin miljö (av Mauricio Anton)

Konstnärens intryck av Ardipithecus i sin miljö (av Mauricio Anton)

Jag tycker att detta är ett fascinerande ämne, jag hoppas att du också gör det. Ytterligare referenser inkluderar Freedom Essä 21 och kapitel 5: 5 i Jeremy Griffiths bok FREEDOM The End of The Human Condition..

November 2021

Jeremy Griffiths teckning av en pojke som leder tusen galopperande hästar

Teckning av Jeremy Griffith

Tack vare den effektiva och lättillgängliga presentation av informationen i intervjun från 2020, THE Interview, får dagligen och veckovis många nya människor tillgång till denna befriande heliga graal av förståelse av människans tillstånd, ja faktiskt bryter de sig igenom den svåra döv-effekten som vi människor oundvikligen lider av inledningsvis när vi kommer i kontakt med denna information. Det fick mig att tänka, och komma på, vad jag tyckte var en ganska bra fras för vad det här handlar om, vilket följer: "konfrontering av den ultimata frågan och förmedling av friheten som kommer från att ha det löst, till världen". Den frasen kan vara hjälpsam att komma ihåg i början när du kommer i kontakt med informationen och undrar vad allt handlar om.

Det mänskliga tillståndet har varit ett skrämmande, förbjudet och begränsande problem för mänskligheten som har varit tvunget att konfronteras och när det löstes skulle det befria oss från vårt offertillstånd under det mänskliga tillståndet, som det nu har! Ja, som förklaringen till människans tillstånd gör klart kommer vi från ett instinktivt förflutet där vi var helt samarbetsinriktade och betedde oss idealt, vilket tillstånd vi oundvikligen korrumperade som ett resultat av vår heroiska kamp att bemästra vår fullt medvetna tänkande hjärna, men att ha det mänskliga tillståndet löst låter oss återgå till detta idealiska beteende nu allteftersom förståelsen av människans tillstånd absorberas.

Att ha det mänskliga tillståndet förklarat och löst betyder också att det äntligen har gjorts säkert att titta på vilket är vad som tillåter denna fantastiska omvändning, och det är den aspekten som är så viktig eftersom det är just den stora förändringen som har hänt som ett resultat av att det förbjudna ämnet för det mänskliga tillståndet äntligen löses och förklaras, som vi vill berätta för alla om! När människor runt omkring ser vad som har hänt kommer allt att vara i rullning, för att den insikten i mänskligheten är precis allt som behövs för att alla ska befrias från det mänskliga tillståndet.

Det är därför det är ett så meningsfullt och tillfredsställande liv att leva i support av WTM och förklaringen av det mänskliga tillståndet, för det är precis vad som behövs nu för att förmedla denna befrielse som är här nu för alla, till alla. Denna lösning av det 'transformerade tillståndet, som innebär att leva i support av denna information, utgör verkligen ett underbart lyckligt, magiskt, fängslande, allt-lösande och nu uppenbart sätt att leva på, och en underbar gåva till världen.

Bild av människor på en väg som leder mot solen

September 2021

Jag bläddrade nyligen igenom 'FRIHET: Slutet på det mänskliga tillståndet' och letade efter något att läsa för att effektivt påminna mig om och dra mig in i det nya paradigmet vi befinner oss i, och 'Kapitel 2: 8 Den ultimata paradoxen av det mänskliga tillståndet ', var perfekt för det.

William Blake’s ‘Albion Arose’ (c. 1794-96); coloured impression by Carol Marando

Jag kommer att ta med huvuddelen från detta kapitel nedan, men ville bara säga först hur underbart det är hur Jeremy där förklarar vad denna förståelse handlar om, och samtidigt vad våra liv har handlat om samt grunden för våra förnekelser . Jag tror att den här känslan i oss själva som Jeremy skriver om, den grundläggande tron inom oss att "vi är inte bara dåliga/onda utan de stora hjältarna i historien om livet på jorden ..", är så viktigt att uppmärksamma, då det verkligen är sant att det finns inom oss alla, och med rätta. Det förbinder verkligen en med meningsfullheten i våra liv och vår historia, och det finns ingen bättre tid att återansluta till det än nu när vi har förklaringen om det mänskliga tillståndet. Här är utdraget:

"Så om vi har ett kooperativt förflutet (vilket vi har), och vårt medvetande ligger bakom vår destruktivitet (vilket det gör), så är den ultimata paradoxen av det mänskliga tillståndet, faktiskt anledningen till att vi fortfarande kan gå ur sängen i morgonen och möta världen, som nämnts i kapitel 1: 3, att vi fullt medvetna människor inte tror att vi i grunden är dåliga/onda. Trots alla fördömande bevis accepterar vi inte att vi ärett fruktansvärt misstag, en värdelös skada på denna planet, 'ondskans absoluta ansikte'. Faktum är att den otroliga beslutsamheten med vilken vi lever våra liv talar om en kärntro inom oss alla att vi inte bara inte är dåliga/onda utan de stora hjältarna i historien om livet på jorden, och att vi en dag kommer att kunna förklara varför det är sant!

Det följer att vi i väntan på den frikännande, befriande förklaringen av vårt nuvarande egocentriska, tävlingsinriktade, själviska och aggressiva tillstånd inte hade råd att medge att vi en gång levde i ett oskyldigt, all-älskande instinktivt tillstånd som blev korrumperat av framväxten av vårt medvetna sinne. Att acceptera sådan sanning utan den fullständiga, förtydligande förklaringen till den skulle ha lämnat oss outhärdligt fördömda som dåliga och värdelösa, dömda till ett tillstånd av totalt osäker, permanent fördömelse. Så, så oärligt som det var, så har det funnits ett behov av att förneka sanningen om vår arts kooperativa, fredliga förflutna och den roll medvetandet spelade i dess korruption."

Juli 2021

I Jeremys bok Freedom Expanded, efter att ha förklarat det mänskliga tillståndet och dess grundläggande element i kapitel 3, går kapitel 3: 5 in på hur denna underbara förklaring tar oss ur förnekelse till förståelse och hur det gör det möjligt för oss att läka nu, och det är bara ett så underbart inledande stycke till vår nya verklighet av förståelse att jag tyckte att det vore bra att bara inkludera det här nedan med tillhörande lämplig bild:

The WTM’s FREEDOM poster showing people running out of a dark cave towards a radiant sunrise

WTM: s FREEDOM-affisch, kopior av dem är fritt tillgängliga på www.humancondition.com/posters

Det är då inte förvånande att, om vi inte kan förklara oss själva och därigenom säkert erkänna sanningen om vår egen instinktiva orientering och andra tidigare okonfronterbara sanningar, förnekelse - och djup förnekelse - har varit vårt enda sätt att hantera brister och dilemman i våra liv.

Som kommer att beskrivas mer fullständigt i del 3:10 använde den grekiska filosofen Platon (c.429-347 f.Kr.) i hans stora verk Republiken allegorin av en grotta för att beskriva det mänskliga tillståndet. Denna allegori - där människor bor fängslade i en mörk grotta, djupt under jorden (som bilden av grottan i vår FREEDOM-affisch, ovan visar) - är den perfekta metaforen för att behöva leva i ett tillstånd av förnekelse eller blockering eller dissociation

eller alienation: människor har behövt, som det var sagt, gömma sig i en grotta för att undvika solens skarpa ljus, vilket symboliserar all den sanningen om oss själva som vi hittills inte har kunnat konfrontera. Medan vissa av dessa outhärdliga sanningar har introducerats, i och med att denna presentation utvecklas kommer fler och fler sanningar som vi har varit tvungna att leva i förnekelse av att avslöjas, vilket utan tvekan kommer att göra läsaren/betraktaren nervös, men alla dessa sanningar kommer att presenteras under paraplyet av säkerheten av det värdiga, försonande, återlösande, rehabiliterande och TRANFORMERANDE hela sanningen om våra mindre-än-ideala, ofullkomliga, upprörda, sårade, skadade, komprometterade, korrumperade, själförstörda liv. Förklaring av det mänskliga tillståndet ger läkande, helande förståelse till all upprördhet, allt psykologiskt lidande i människors liv. Ordet 'psykiatri' betyder bokstavligen 'själsläkning' (härstammande som det är från psyche som betyder 'själ' och iatreia som betyder 'helande'), men vi har aldrig kunnat 'läka vår själ', förklara för vårt ursprungliga instinktiva jag eller själ att vi, vårt fullt medvetna, tänkande jag är god och inte ond och därigenom förena och läka våra splittrade jag - tills nu.

Som eufemismerna har hävdat, 'förståelse är medkänsla', 'sanningen kommer att göra dig fri'(Bibeln, Johannes 8:32), 'ärlighet är terapi' och 'i omvändelse ligger frälsning' - men vi människor har aldrig kunnat 'förstå' oss själva, känna 'sanningen' om oss själva, vara 'ärliga' om vårt tillstånd, förklara varför vi har varit upprörda och därmed ända

vår osäkerhet och frälsa oss från upprördhet med ärlighet. Men nu kan vi. Nu när vi kan förklara och förstå att vi i grunden är goda och inte dåliga trots allt, kan det osäkra, självmordstryckande deprimerande tillståndet av vår uppenbarligen motsägelsefulla natur - vårt mänskliga tillstånd - förenas och därmed avslutas. Som professor Prosen sa, med funnen förståelse för det mänskliga tillståndet kan "den psykologiska rehabiliteringen av människan" äntligen börja.

Maj 2021

Jag postade nyligen detta på WTMs Facebookgrupp och tänkte att jag kunde dela det här:

Detta är Sanningen om oss människor! Det uppenbarar en riktig, meningsfull, oerhört tragisk, men heroisk och slutligen triumferande berättelse om FRIHET. Jag älskar denna grupp eftersom vi nu alla kan lära känna och få den första smaken av FRIHET här tillsammans!

Sunrise over green hills representing humanity's triumphant story of Freedom

Mars 2021

Jag älskar bara när Jeremy talar om det transformerade tillståndet denna information tillåter och pekar på den fantastiska möjligheten för människor att bryta sig loss från vårt mänskliga tillstånds drabbade existens. Poängen att det i grund och botten kommer naturligt eftersom det är något vi vill, och för att det räddar räddar världen, även om det kräver en viss initial ansträngning i att öppna sig själv för möjligheten, är så lättande att höra. Jag tänkte därför lyfta fram två samtal av Jeremy som båda innehåller avsnitt där detta kommuniceras på ett underbart sätt.

I videon Part 2 The exciting, human-condition-resolved, REAL start hittades i början av Freedom Essay 36, 46 minuter in i videon, säger Jeremy och förstärker det som har sagts precis innan: ”Och det är så sant, låt oss ta oss härifrån, varför skulle du inte när du kan? Det är bara ett tillstånd av bedövad chock att människor inte omedelbart kan se vad som erbjuds nu. De säger, ”Tja, jag måste brottas med detta, hur passar detta in i min makt och ärosökande-själv?” De måste bara få höra, ”Titta, det där är allt överflödigt, det är historia, gå inte ens nära den dalen igen. ' Hänvisningen till dalen är till bilden nedan, där vi på höger sida har gått från preockupation med det mänskliga tillståndet och upprördheten på vänster sidan av kullen till en värld av spänning och frihet på det mänskliga tillståndets-lösta och försonade sidan av kullen.

Jeremy’s drawing demonstrating how to become Transformed

På samma sätt säger Jeremy, I January 2021 Global Transformation Meeting (GTM) videon, 14 minuter in i videon: “när detta sätter igång, eller vad jag pratar om börjar tas upp, människor låser fast vid det, så kommer den gamla världen bara vara, du vet.. Alla, sitter fortfarande mer eller mindre på sina händer och argumenterar om det ena och det andra, medan denna enorma möjlighet, som besvarar alla våra böner sitter precis framför oss. Och den insikten kommer att slå igenom en dag och då kommer det bara att sätta igång. Varför stanna i den gamla krigshärjade världen, det finns ingen anledning att göra det. Det här är så spännande, det är bara otroligt, du vet. Jag menar, det är saken som driver hela mitt liv. Jag bara vet att det finns denna andra sak, den här potentialen, det här andra sättet att leva, som bara är helt otroligt”.

Att lyssna på detta känns så bra, för du vet att detta transformerade tillstånd som är fritt från det mänskliga tillståndet och dagens lidande verkligen är ett naturligt svar på den fantastiska situationen av att ha förklaringen av det mänskliga tillståndet och något vi kommer att göra villigt kollektivt och att det bara kommer att plötsligt ske i stort en dag snart.

Januari 2021

Som Jeremy förklarar i ’FREEDOM: The End of The Human Condition’, när vi är runt 14-15 år hamnar vi alla på en plats där vi ärligt tittar på oss själva och upplever att vi inte kan förena våra oideala känslor och beteende med den naturliga känslan vi har att vi inte bör ha dessa känslor eller bete oss på det sättet, och att vi bör vara goda, samarbetsvilliga och kärleksfulla. Detta är en krispunkt nästan alla når och ingen har, tills förklaringen av det mänskliga tillståndet kom, kunnat medla på den platsen med den förståelse som skulle göra det möjligt att förstå sig på det hela och hantera det (genom att förklara att vi är faktiskt alla mycket, mycket goda!). Så, sen denna tidpunkt i våra liv har vi alla (med undantag för de sällsynta, skyddade, människor som fått en häpnadsväckande grad av omsorg i sin uppfostran och därför inte blivit alltför psykologiskt upprörd) levt gömda från frågan om det kan vara så att vi är onda eller meningslösa eller värdelösa, vilket är en skräckinjagande rädsla som uppgår till en självmordsbenägen depression om man dröjer sig kvar vid den. Men genom att ’resignera" (se Freedom Essay 30) och ta upp den falska ursäkten att människor naturligt är själviska, egocentriska och vilda djur som kämpar för territorium, en partner och för att reproducera, har du ett försvar som skyddar dig och håller insinuationen att du skulle vara ond borta, och det är detta praktiskt taget alla människor har tagit upp och gått igenom

En konsekvens av detta är hur, medan denna vilda instinkter-ursäkt har hjälpt oss och varit absolut nödvändig, och som sådan en livräddare för oss, dess vida användning av oss människor kan lätt få det att se ut nu som om människor i allmänhet inte är i ett psykologiskt komprometterat tillstånd alls, men att allt faktiskt bara är helt bra och i sin ordning. Jeremy talar om detta i sitt underbara tal i Sydney 2019 vid namn Jeremy Griffiths Masterpiece Presentation som har blivit Freedom Essay 62, där han använder sig av bilden nedan, som ett exempel på hur långt bort vi är från erkännandet av denna underliggande psykologiskt komprometterade position hos oss, där vi är oförmögna att förstå och försvara oss från den underliggande crux-frågan och så försöker hålla det så långt borta som möjligt!

Hela denna förevändning att allt är bra, att det inte finns något mänskligt tillstånd som har oss psykologiskt komprometterade i ett upprört tillstånd har varit absolut nödvändigt men nu kan vi sluta med det, och i stället förlita oss på sanningen i denna information som förklarar alla fasor, och löser det och det skiftet kommer att tillåta ett otroligt lugn och försäkrande känsla att komma in i våra liv. Förevändningen att saker och ting är bra har nu spelat sin roll eftersom det inte finns någon skräck att dölja längre, eftersom det har förklarats bort som ett missförstånd (se video 3 högst upp på huvudwebbplatsen för att se förklaringen till detta grundläggande missförstånd). Effekten på andra människor när någon inte låtsas att saker och ting är bra är enormt terapeutiskt, och det är bara som ett resultat av ärligheten i det, så föreställ dig när någon, eller ännu bättre, många, många människor börjar stoppa detta beteende, vetandes att det inte finns någon anledning att låtsas eftersom skräcken är borta, helt försvunnit en gång för alla — vilken genombrytande effekt det kommer att ha på mänskliga relationer! Så det tillstånd som avbildas på bilden nedan, även om det har varit oerhört hjälpsamt och värdefullt, har nu helt och fullt spelat ut sin roll och är inte nödvändigt längre, och något mycket bättre kan ta dess plats.

Broadway Musical Actors

December 2020

Jag vet inte riktigt var jag ska börja med den här men jag hittade den här resväskan med inskriptionen HCF (Human Condition Free)... Existensen utan det mänskliga tillståndet som nu är tillgänglig för oss tack vare djupet och klarheten i Jeremys förklaring är inte av den här världen! Vi kan lämna den här världen och gå in i den nya genom förståelse. Lämna din gamla resväska bakom dig och gå in i förståelsens solsken!

“Allt här är nu förklarat och försvarat, lämna helt enkelt resväskan i ingången till det vi i WTM kallar “Solskensmotorvägen” och ge dig ut fri och obesvärad i den nya mänskliga – tillståndsfria - världen. Alla kan nu gå med i Solskensarmén på Solskensmotorvägen till en värld i Solsken.” - Freedom: Expanded Book 2 — Questions & Answers

Leather suitcase with HCF inscription

Oktober 2020

Recension jag skrev i September på Bokus för FREEDOM: The End Of The Human Condition (boken finns även gratis att lada ned på www.humancondition.com)

Denna bok levererar, genom biologiskt, mänskligt tillstånds-lösande vetenskap, den välbehövliga och banbrytande psykologiska insikten om vad det innebär att vara människa. Den konfronterar elefanten i vardagsrummet, av vårt motsägande, splittrande, upprörda, potentiellt hemska, men också empatiska, samarbetsinriktade och kärleksfulla beteende, och läsaren som är subjektet, får sig själv förklarad och svar på den inre frågan om sin egen och andras godhet, vilket är det yttersta och fantastiska, förlösande värdet i denna bok, som riktigt har blivit kallad av Harry Prosen, en tidigare president för den kanadensiska psykiatriska föreningen, för "boken som räddar världen". Denna bok räddar världen genom att ge alla människor förståelse för sig själva, specifikt för våra inre upprörda känslor och beteende, där detta förklaras som en konsekvens av en konflikt som bröt ut mellan vårt intellekt och instinkter i en fas i vår evolutionära utveckling, vilken förståelse hjälper oss att se på oss själva och andra och vårt beteende utifrån ett förstående perspektiv där missförståndet kring dessa ej-ideala känslor och beteenden, att det skulle innebära att vi är onda eller värdelösa, ej gör sig gällande längre. Hela denna stora kris i vårt medvetande, att vi kanske är onda varelser, är i och med denna bok, helt bortförklarad genom biologisk vetenskap som förklarar det missförstånd vi har behövt leva med och ersätter det med sanningen. Som Jesus har sagt, "the truth will set you free" och den situationen har aldrig gjort sig mer gällande än vad den gör nu, i den här boken, specifikt genom förståelse och validering av vår godhet. Denna bok är helt enkelt genombrottet av förståelse mänskligheten har väntat på och den öppnar, genom förståelse och inte dogma, den riktiga, totalt legitima, världen av frid och samarbete som vi har väntat på.

Bokus recension av FREEDOM

Juli 2020

Under sommaren här i Sverige tillbringar jag ofta tid i vår familjs sommarhus och njuter av tiden där, och tycker särskilt om att kunna förstå genom förklaringen av det mänskliga tillståndet vad naturen betyder för människor, inklusive mig själv. Häromdagen såg jag på ett avsnitt på SVT: s 'Vetenskapens Värld' om naturens effekt på människors välbefinnande och förmåga att återhämta sig; och hur vår hjärna aktiveras i 'naturmiljöer' jämfört med hur den aktiveras i 'stadsmiljöer'. Avsnittet presenterade forskning som visade att amygdalas (kamp, flykt-respons, eller 'reptil' hjärnan) högre aktivering i den senare miljön.

Jag visste att Jeremy klargör allt detta i 'FREEDOM: The End Of The Human Condition', så efter att jag tittat på programmet letade jag upp det avsnittet jag tänkte på, som verkligen är så klargörande om vår separation från den naturliga världen och orsakerna och meningen bakom det. Det förklaras där att medan naturen djupt vårdar vår själ och därmed i detta avseende potentiellt kan hjälpa oss att återhämta oss mycket, har det mänskliga tillståndet varit en situation av att behöva ’marschera till helvetet för en himmelsk sak’ där ’naturen’ och ’den naturliga världen’ har varit en del av, eller på sidan av, oskyldigheten, som har kritiserat oss och som vi har varit tvungna att trotsa, så precis som med oskyldighet i allmänhet har vårt förhållande till naturen varit konflikterad, vilket Jeremy förklarar att vårt stadsliv är ett resultat av. Du kan läsa hela detta avsnitt - som jag starkt rekommenderar - där allt detta förklaras i kapitel 8: 16A, se här.

Att ha förklaringen av det mänskliga tillståndet betyder att vi nu alla kan se fram emot att återknyta med naturen!

FREEDOM bokar på hus på landet

Maj 2020

WTM Sverige håller nu möten på varannan vecka-basis där människor som är intresserade av WTM möts för att diskutera förståelsen av det mänskliga tillståndet.

Vårt möte tisdagen den 19 maj var ett mycket speciellt möte, där alla var glada över att träffa ett nytt intresserat par som har undersökt förståelserna i cirka fyra månader. De har läst Transform Your Life, tittat på videor och har kommit en bra bit in på FREEDOM och har tydligt uppskattat förståelsen för den banbrytande förklaringen om det mänskliga tillståndet. Mötet var ett mycket glädjande tillfälle och alla var glada över att vara en del av gruppen och ha möjlighet att ta del av vad som händer för alla.

Vi pratade om problemen i världen och hur viktig denna information är för att få slut på lidandet i världen. Så med tanke på allt det så fanns det gott om skäl efteråt att ha ett mini-firande vilket är vad Ulrik och jag hade genom att träffas och spendera en eftermiddag promenerande i vacker miljö med en kaffe som avslutning, som ni kan se här på bilden! Gruppen vi har här i Sverige är så härlig och vi är så lyckliga att ha hittat detta och varandra.

World Transformation Movement Sweden members Olof and Ulrik

Olof Österman – Svenska WTM centrets grundare och Ulrik Helms efter det senaste WTM Sverige-gruppmötet.

Februari 2020

Det Svenska WTM-centrets medlemmar möttes en tredje gång för en trevlig middag, med Mette, (först till vänster på bilden) som varit medlem i 2 månader men bekant med information sedan över ett år, deltagande för första gången! Det var en glädjerik kväll i andan av firande av att ha den här informationen i våra liv och där vi dök in i särskilda aspekter av det mänskliga tillståndet som är relevanta för våra liv, som ämnet: ‘män och kvinnor’.

Mette, Ulrik, Eva, Sandra and Olof in a restaurant

December 2019

Läs Olofs svar på frågan Vad är 'What is the World Transformation Movement?' där han förklarar "WTM arbetar för att föra [den] biologiskt baserade förståelsen till varje människa eftersom den har potentialen att ändra vårt beteende till det bättre [eftersom] den behandlar den mycket viktiga frågan om vi är goda eller onda och besvarar den positivt och på grund av den enorma inverkan detta har på vårt välbefinnande, är det en rörelse med en mycket speciell, långtgående och omfattande potential som jag tror kan och kommer att rädda världen."

Oktober 2019

Svenska WTM centrets första officiella träff! Ulrik, Eva, Sandra och Olof möttes över en mycket trevlig middag för att dela sina erfarenheter av att leva med denna otroliga förståelse av det mänskliga tillståndet och glädjen i att ha hittat förståelse av sina liv.

Ulrik, Eva, Sandra och Olof på en restaurang

Augusti 2019

Spännande möte med grundare och medlemmar i andra globala WTM-Center, där många ämnen, inklusive det polariserade politiska tillståndet diskuterades, och hur detta kan komma till ett slut och en ny transformerad värld börjar med den klargörande insikt denna världsräddande förståelse nu tillåter oss.

Skärmdump av personer som deltar i en WTM Globala Centers videokonferensdiskussion

Juli 2019

WTM Sweden-grundare Olof besöker medlemmar i det Österrikiska Centret för andra gången! Det var en underbar vecka av gemenskap baserat på vår gemensamma uppskattning av Jeremy Griffiths förståelse av det mänskliga tillståndet.

  • WTM Sveriges grundare Olof äter middag med medlemmar i WTM Center Österrike
  • Olof i regnet med WTM Österrikes medlemmar Stefan, Sophie, Gerald och Gerry