World Transformation Movement Sweden

Om WTM Sverige

Det Svenska WTM-Centret är dedikerat till att tillhandahålla ett forum och gemenskap i Sverige för de människor som vill stödja och lära sig om det kritiskt viktiga arbetet i The World Transformation Movement och dess stöd till den Australiensiske biologen Jeremy Griffith’s genombrytande och kritiskt viktiga förståelse av det mänskliga tillståndet.

De mest framstående medlemmarna i WTM Sveriges center är Olof Osterman och Ulrik & Sandra Jonasson Helms; de är mest kunniga i dessa omvandlande förståelser av det mänskliga tillståndet i deras center, och därför de bäst lämpade för att hjälpa människor i deras region att utveckla sitt intresse för Jeremy Griffiths arbete.

  • Olof Österman, grundare av det Svenska WTM-Centret, är en redovisningsekonom/ finansiell controller. Han avslutar för närvarande en civilekonomexamen från Umeå universitet.

    Läs transkriptet

  • Ulrik Helms är gymägare och personlig tränare. Sandra Jonasson Helms är naprapat med en bakgrund som sjuksköterska.

    Läs transkriptet

Det Mänskliga Tillståndet

FÖR DE FLESTA AV OSS är våra främsta personliga bekymmer hur man kan bli lycklig, vara nöjd med sig själv, och etablera en känsla av egenvärde eller självkänsla. Vårt bredare bekymmer är hur man stoppar mänskligt lidande och konflikt och hur man ändar all förödelse i vår värld.

Under lång tid har vi inte kunnat göra mycket mer än att hantera dessa problem ytligt, men vi har nu nått en punkt där ihoplappande lösningar för oss själva och vår jord inte längre är tillräckliga. Sanningen är att vi snabbt närmar oss ett tillstånd av fullständig utmattning, både inom oss själva och av vår planet. Vi behöver en djupgående lösning, DEN djupgående lösningen, om det finns en, och det finns det.

För att hitta den djupgående lösningen måste vi gå tillbaka till de grundläggande frågorna som de flesta av oss sedan länge har gett upp att kämpa med. Därifrån måste vi noggrant reda ut vad som har orsakat mänsklig upprördhet från början. Detta kommer att ta oss tillbaka genom tidens dimma till våra tidigaste förfäder. Det är en tankeresa som kräver lite tålamod, då det finns många paradoxer att förstå längs med vägen.

Tiden har kommit och det är nu brådskande att förflytta vår uppmärksamhet från det fysiska till det psykologiska och ta oss an kärnproblemet, den största av alla paradoxer, den mänskliga naturens gåta.

I den följande exceptionella videon förklarar den Australiensiske biologen Jeremy Griffith sin viktiga "instinkt vs intellekt" -avhandling som låser upp det mänskliga tillståndets paradox; om de universellt accepterade idealen är att vara kooperativa, kärleksfulla och osjälviska de har accepterats av de stora civilisationerna som grund för deras författningar och lagar och av grundarna till alla de stora religionerna, som grund för deras läror varför är vi tävlingsinriktade, aggressiva och själviska? Vad är orsaken till vår splittrade natur?

Den genombrytande biologiska förklaringen som presenteras är konfronterande det kan inte undvikas men den är också befriande.

Och det är syftet med the World Transformation Movement — att hjälpa till att sprida ordet om den här banbrytande lösningen av det mänskliga tillståndet. Att visa att detta svar dignifierar människor på det mest anmärkningsvärda sätt. Det lyfter skuldbördan från mänskligheten. Det befriar oss och återställer vår kärlek till oss själva, vårt slag och hela skapelsen. Det låter oss läka de sår vi har påfört jorden, på varandra och på oss själva. Det ger oss nyckeln till frihet från vårt upprörda tillstånd. Det ger oss förståelse för oss själva.

Böckerna

Jag rekommenderar starkt att du läser mer om det mänskliga tillståndet i kapitlet i FRIHET med titeln "Vad exakt är det mänskliga tillståndet?"Och titta på så många videor om det mänskliga tillståndet som du kan — det finns ett stort bibliotek med fascinerande och gratis videor här.

Du kan också gratis ladda ner Jeremy Griffiths böcker FRIHET: Slutet På Det Mänskliga Tillståndet (FREEDOM: The End Of The Human Condition) och dess förkortade version, Transformera Ditt Liv Och Rädda Världen (Transform Your Life And Save The World).

Böckerna och andra publikationer som Jeremy Griffith har skrivit om sin banbrytande biologiska förklaring av det mänskliga tillståndet publiceras av WTM Publishing & Communications.

WTM Bulletins för sociala medier

Bläddra igenom våra olika Sociala Media-flöden och klicka på ett inlägg för att läsa mer. Du kan också se, gilla och dela

Senaste Nytt

December 2020

Jag vet inte riktigt var jag ska börja med den här men jag hittade den här resväskan med inskriptionen HCF (Human Condition Free)... Existensen utan det mänskliga tillståndet som nu är tillgänglig för oss tack vare djupet och klarheten i Jeremys förklaring är inte av den här världen! Vi kan lämna den här världen och gå in i den nya genom förståelse. Lämna din gamla resväska bakom dig och gå in i förståelsens solsken!

“Allt här är nu förklarat och försvarat, lämna helt enkelt resväskan i ingången till det vi i WTM kallar “Solskensmotorvägen” och ge dig ut fri och obesvärad i den nya mänskliga – tillståndsfria - världen. Alla kan nu gå med i Solskensarmén på Solskensmotorvägen till en värld i Solsken.” - Freedom: Expanded Book 2 — Questions & Answers

Leather suitcase with HCF inscription

Oktober 2020

Recension jag skrev i September på Bokus för FREEDOM: The End Of The Human Condition (boken finns även gratis att lada ned på www.humancondition.com)

Denna bok levererar, genom biologiskt, mänskligt tillstånds-lösande vetenskap, den välbehövliga och banbrytande psykologiska insikten om vad det innebär att vara människa. Den konfronterar elefanten i vardagsrummet, av vårt motsägande, splittrande, upprörda, potentiellt hemska, men också empatiska, samarbetsinriktade och kärleksfulla beteende, och läsaren som är subjektet, får sig själv förklarad och svar på den inre frågan om sin egen och andras godhet, vilket är det yttersta och fantastiska, förlösande värdet i denna bok, som riktigt har blivit kallad av Harry Prosen, en tidigare president för den kanadensiska psykiatriska föreningen, för "boken som räddar världen". Denna bok räddar världen genom att ge alla människor förståelse för sig själva, specifikt för våra inre upprörda känslor och beteende, där detta förklaras som en konsekvens av en konflikt som bröt ut mellan vårt intellekt och instinkter i en fas i vår evolutionära utveckling, vilken förståelse hjälper oss att se på oss själva och andra och vårt beteende utifrån ett förstående perspektiv där missförståndet kring dessa ej-ideala känslor och beteenden, att det skulle innebära att vi är onda eller värdelösa, ej gör sig gällande längre. Hela denna stora kris i vårt medvetande, att vi kanske är onda varelser, är i och med denna bok, helt bortförklarad genom biologisk vetenskap som förklarar det missförstånd vi har behövt leva med och ersätter det med sanningen. Som Jesus har sagt, "the truth will set you free" och den situationen har aldrig gjort sig mer gällande än vad den gör nu, i den här boken, specifikt genom förståelse och validering av vår godhet. Denna bok är helt enkelt genombrottet av förståelse mänskligheten har väntat på och den öppnar, genom förståelse och inte dogma, den riktiga, totalt legitima, världen av frid och samarbete som vi har väntat på.

Bokus recension av FREEDOM

Juli 2020

Under sommaren här i Sverige tillbringar jag ofta tid i vår familjs sommarhus och njuter av tiden där, och tycker särskilt om att kunna förstå genom förklaringen av det mänskliga tillståndet vad naturen betyder för människor, inklusive mig själv. Häromdagen såg jag på ett avsnitt på SVT: s 'Vetenskapens Värld' om naturens effekt på människors välbefinnande och förmåga att återhämta sig; och hur vår hjärna aktiveras i 'naturmiljöer' jämfört med hur den aktiveras i 'stadsmiljöer'. Avsnittet presenterade forskning som visade att amygdalas (kamp, flykt-respons, eller 'reptil' hjärnan) högre aktivering i den senare miljön.

Jag visste att Jeremy klargör allt detta i 'FREEDOM: The End Of The Human Condition', så efter att jag tittat på programmet letade jag upp det avsnittet jag tänkte på, som verkligen är så klargörande om vår separation från den naturliga världen och orsakerna och meningen bakom det. Det förklaras där att medan naturen djupt vårdar vår själ och därmed i detta avseende potentiellt kan hjälpa oss att återhämta oss mycket, har det mänskliga tillståndet varit en situation av att behöva ’marschera till helvetet för en himmelsk sak’ där ’naturen’ och ’den naturliga världen’ har varit en del av, eller på sidan av, oskyldigheten, som har kritiserat oss och som vi har varit tvungna att trotsa, så precis som med oskyldighet i allmänhet har vårt förhållande till naturen varit konflikterad, vilket Jeremy förklarar att vårt stadsliv är ett resultat av. Du kan läsa hela detta avsnitt - som jag starkt rekommenderar - där allt detta förklaras i kapitel 8: 16A, se här.

Att ha förklaringen av det mänskliga tillståndet betyder att vi nu alla kan se fram emot att återknyta med naturen!

FREEDOM bokar på hus på landet

Maj 2020

WTM Sverige håller nu möten på varannan vecka-basis där människor som är intresserade av WTM möts för att diskutera förståelsen av det mänskliga tillståndet.

Vårt möte tisdagen den 19 maj var ett mycket speciellt möte, där alla var glada över att träffa ett nytt intresserat par som har undersökt förståelserna i cirka fyra månader. De har läst Transform Your Life, tittat på videor och har kommit en bra bit in på FREEDOM och har tydligt uppskattat förståelsen för den banbrytande förklaringen om det mänskliga tillståndet. Mötet var ett mycket glädjande tillfälle och alla var glada över att vara en del av gruppen och ha möjlighet att ta del av vad som händer för alla.

Vi pratade om problemen i världen och hur viktig denna information är för att få slut på lidandet i världen. Så med tanke på allt det så fanns det gott om skäl efteråt att ha ett mini-firande vilket är vad Ulrik och jag hade genom att träffas och spendera en eftermiddag promenerande i vacker miljö med en kaffe som avslutning, som ni kan se här på bilden! Gruppen vi har här i Sverige är så härlig och vi är så lyckliga att ha hittat detta och varandra.

World Transformation Movement Sweden members Olof and Ulrik

Olof Österman – Svenska WTM centrets grundare och Ulrik Helms efter det senaste WTM Sverige-gruppmötet.

Februari 2020

Det Svenska WTM-centrets medlemmar möttes en tredje gång för en trevlig middag, med Mette, (först till vänster på bilden) som varit medlem i 2 månader men bekant med information sedan över ett år, deltagande för första gången! Det var en glädjerik kväll i andan av firande av att ha den här informationen i våra liv och där vi dök in i särskilda aspekter av det mänskliga tillståndet som är relevanta för våra liv, som ämnet: ‘män och kvinnor’.

Mette, Ulrik, Eva, Sandra and Olof in a restaurant

December 2019

Läs Olofs svar på frågan Vad är 'What is the World Transformation Movement?' där han förklarar "WTM arbetar för att föra [den] biologiskt baserade förståelsen till varje människa eftersom den har potentialen att ändra vårt beteende till det bättre [eftersom] den behandlar den mycket viktiga frågan om vi är goda eller onda och besvarar den positivt och på grund av den enorma inverkan detta har på vårt välbefinnande, är det en rörelse med en mycket speciell, långtgående och omfattande potential som jag tror kan och kommer att rädda världen."

Oktober 2019

Svenska WTM centrets första officiella träff! Ulrik, Eva, Sandra och Olof möttes över en mycket trevlig middag för att dela sina erfarenheter av att leva med denna otroliga förståelse av det mänskliga tillståndet och glädjen i att ha hittat förståelse av sina liv.

Ulrik, Eva, Sandra och Olof på en restaurang

Augusti 2019

Spännande möte med grundare och medlemmar i andra globala WTM-Center, där många ämnen, inklusive det polariserade politiska tillståndet diskuterades, och hur detta kan komma till ett slut och en ny transformerad värld börjar med den klargörande insikt denna världsräddande förståelse nu tillåter oss.

Skärmdump av personer som deltar i en WTM Globala Centers videokonferensdiskussion

Juli 2019

WTM Sweden-grundare Olof besöker medlemmar i det Österrikiska Centret för andra gången! Det var en underbar vecka av gemenskap baserat på vår gemensamma uppskattning av Jeremy Griffiths förståelse av det mänskliga tillståndet.

  • WTM Sveriges grundare Olof äter middag med medlemmar i WTM Center Österrike
  • Olof i regnet med WTM Österrikes medlemmar Stefan, Sophie, Gerald och Gerry