Skip to content
World Transformation Movement Sweden

Om WTM Sverige

Det Svenska WTM-Centret är dedikerat till att tillhandahålla ett forum och gemmenskap i Sverige för de människor som vill stödja och lära sig om det kritiskt viktiga arbetet i The World Transformation Movement och dess stöd till den Australiensiske biologen Jeremy Griffith’s genombrytande och kritiskt viktiga förståelse av det mänskliga tillståndet.

Olof Österman, grundare av det Svenska WTM-Centret, är en redovisningsekonom/ finansiell controller. Han avslutar för närvarande en civilekonomexamen från Umeå universitet.

Läs transkriptet

Det Mänskliga Tillståndet

FÖR DE FLESTA AV OSS är våra främsta personliga bekymmer hur man kan bli lycklig, vara nöjd med sig själv, och etablera en känsla av egenvärde eller självkänsla. Vårt bredare bekymmer är hur man stoppar mänskligt lidande och konflikt och hur man ändar all förödelse i vår värld.

Under lång tid har vi inte kunnat göra mycket mer än att hantera dessa problem ytligt, men vi har nu nått en punkt där ihoplappande lösningar för oss själva och vår jord inte längre är tillräckliga. Sanningen är att vi snabbt närmar oss ett tillstånd av fullständig utmattning, både inom oss själva och av vår planet. Vi behöver en djupgående lösning, DEN djupgående lösningen, om det finns en, och det finns det.

För att hitta den djupgående lösningen måste vi gå tillbaka till de grundläggande frågorna som de flesta av oss sedan länge har gett upp att kämpa med. Därifrån måste vi noggrant reda ut vad som har orsakat mänsklig upprördhet från början. Detta kommer att ta oss tillbaka genom tidens dimma till våra tidigaste förfäder. Det är en tankeresa som kräver lite tålamod, då det finns många paradoxer att förstå längs med vägen.

Tiden har kommit och det är nu brådskande att förflytta vår uppmärksamhet från det fysiska till det psykologiska och ta oss an kärnproblemet, den största av alla paradoxer, den mänskliga naturens gåta.

I den följande exceptionella videon förklarar den Australiensiske biologen Jeremy Griffith sin viktiga "instinkt vs intellekt" -avhandling som låser upp det mänskliga tillståndets paradox; om de universellt accepterade idealen är att vara kooperativa, kärleksfulla och osjälviska de har accepterats av de stora civilisationerna som grund för deras författningar och lagar och av grundarna till alla de stora religionerna, som grund för deras läror varför är vi tävlingsinriktade, aggressiva och själviska? Vad är orsaken till vår splittrade natur?

Den genombrytande biologiska förklaringen som presenteras är konfronterande det kan inte undvikas men den är också befriande.

Och det är syftet med the World Transformation Movement — att hjälpa till att sprida ordet om den här banbrytande lösningen av det mänskliga tillståndet. Att visa att detta svar dignifierar människor på det mest anmärkningsvärda sätt. Det lyfter skuldbördan från mänskligheten. Det befriar oss och återställer vår kärlek till oss själva, vårt slag och hela skapelsen. Det låter oss läka de sår vi har påfört jorden, på varandra och på oss själva. Det ger oss nyckeln till frihet från vårt upprörda tillstånd. Det ger oss förståelse för oss själva.

Böckerna

Jag rekommenderar starkt att du läser mer om det mänskliga tillståndet i kapitlet i FREEDOM med titeln "Vad exakt är det mänskliga tillståndet?"Och titta på så många videor om det mänskliga tillståndet som du kan — det finns ett stort bibliotek med fascinerande och gratis videor här.

Du kan också gratis ladda ner Jeremy Griffiths böcker FRIHET: Slutet På Det Mänskliga Tillståndet (FREEDOM: The End Of The Human Condition) och dess förkortade version, Transformera Ditt Liv Och Rädda Världen (Transform Your Life And Save The World).

Böckerna och andra publikationer som Jeremy Griffith har skrivit om sin banbrytande biologiska förklaring av det mänskliga tillståndet publiceras av WTM Publishing & Communications.

SENASTE NYTT

WTM Globala Centers videokonferens skärmdump

Augusti: Spännande möte med grundare och medlemmar i andra globala WTM-Center, där många ämnen, inklusive det polariserade politiska tillståndet diskuterades, och hur detta kan komma till ett slut och en ny transformerad värld börjar med den klargörande insikt denna världsräddande förståelse nu tillåter oss.

Läs mer här.