Jeremy Griffith

Jeremy Griffith är en Australiensisk biolog som har ägnat sitt liv åt att bringa fullständigt förklarande, biologisk förståelse till dilemmat av det mänskliga tillståndet — den underliggande frågan i allt mänskligt liv om vår arts extraordinära kapacitet för vad som har kallats ‘gott’ och ‘ont’.

Sedan han skrev sin första bok Fri: Slutet På Det Mänskliga Tillståndet (Free: The End Of The Human Condition) 1988 har Jeremy skrivit ytterligare sju böcker inklusive En Art i Förnekelse (A Species In Denial) från 2003, som var en bästsäljare i Australien och Nya Zeeland. 2016 lanserades Jeremys mest definitiva bok, FRIHET: Slutet På Det Mänskliga Tillståndet (FREEDOM: The End of the Human Condition), i London vid Royal Geographical Society.

World Transformation Movement Grundare Jeremy Griffith vid boklanseringen av sin bok FRIHET

Författaren, biologen och grundaren av World Transformation Movement, Jeremy Griffith, vid boklanseringen av FREEDOM.

Jeremy Griffiths böcker har fått stöd av sådana framstående forskare inom området som Australiens Templeton-prisbelönade biologiprofessor Charles Birch och Nya Zeelands då främsta zoologiprofessor John Morton, liksom andra framstående tänkare som Sir Laurens van der Post.

Ett förslag att göra en dokumentär om det mänskliga tillståndet,The Human Condition Documentary Proposal, som Jeremy skrev synopserna för, fick över 100 skriftliga stöd från många av världens ledande forskare och tänkare, inklusive professorerna Stephen Hawking och Nobelpristagaren Charles H. Townes.

Det är viktigt att notera att alla nya idéer per definition hotar status quo och är därför vanligtvis motarbetade. Och ingen ny idé är lika revolutionerande och därmed hotande av status quo som analys och förklaring av det mänskliga tillståndet. Detta beror på att status quo, eller rådande inställning, har varit att hantera den hittills oförklarade och därmed outhärdligt deprimerande frågan om vår arts, till synes fruktansvärt bristfälliga, till och med ‘skadade’ eller ‘fallna’, ‘god och ond’ -drabbade mänskliga tillstånd genom att leva i nästan fullständigt förnekande av det. Av detta följer att Jeremys förklaring av det mänskliga tillståndet kommer att möta motstånd och där det har inträffat har det kraftfullt bemötts med tillrättaläggande klargöring, som du kan läsa om här.

Ultimat sett leder att förstå och absorbera förklaringen av det mänskliga tillståndet till upphörandet av all bestörtning, förvirring och ovetande — all osäkerhet — om mänskligt beteende. Det reder ut hela röran som vi människor har levt i.

Läs Jeremy Griffiths fullständiga biografi.