Kontakt

World Transformation Movement Svenska Centers grundare Olof Österman med Damon och James, promenerar i en park

Svenska World Transformation Movement Centret är ett hem och en gemenskap för människor i vår del av världen som är intresserade av detta banbrytande arbete med det mänskliga tillståndet. Så låt oss prata!

Kontakt WTM Sweden

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Vänligen observera att eftersom vi har begränsade resurser av pengar och volontärpersonal kanske vi inte svarar på frågor eller kritik som redan är framstående besvarade på WTM’s omfattande webbplats på www.humancondition.com, där dess många fritt tillgängliga böcker, uppsatser och vanliga frågor enkelt kan sökas elektroniskt.